CANARIO (Aroco del Choro x Dama Crisdoco)

Aroco del Choro

Ch.E. Tamaran

Ch.E. Urco Coliseum

Turco

Mora

Diana de Mayantigot

Toro de Canchas Mahan

Tana

Ch.E. Agarfa de Nivaria Sur

Tiede de Nivaria Sur

Faican

Joya

Tania de Canchas Ibakken

Chinboy

Quin

Dama de Crisdoco

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-