CLAY (Sultan de Canchas Ibakken x Mota)

Sultan de Canchas Ibakken

Patagón de Canchas Ibakken

Mahan de Irema Curto

Felo

Tamay de Irema Curto

Teguise de Irema Curto

Grunon

Guama de Irema Curto

Pregunta

Caiman

-

-

Canoa

-

-

Mota

Azano de Canchas Mahan

Mahan de Irema Curto

Felo

Tamay de Irema Curto

Nuga

-

-

Nuga

-

-

-

-

-

-