CORRIDA de Lugo Arico de Irema Currto Grey de Irema Curto Tinguaro Piti
Gara
Gara de Irema Curto Tomas de Irema Curto
Rubia de Irema Curto
Dama Carpo León
Clary
Negri Taucho
Canaria
Conchita Con Pasione Chuck Norris de Presa Awangarda Arico de Irema Curto Grey de Irema Curto
Dama
Xuta de Irema Curto Tigre
Tibia
Diuna de Presa Awangarda Quino de Irema Curto Nestor de Irema Curto
Aisa de Irema Curto
T-Quina de Presa Awangarda Arico de Irema Curto
Esa de Irema Curto