FINA de Irema Curto Argos de Irema Curto Grey de Irema Curto Tinguaro Piti
Gara
Gara de Irema Curto Tomas de Irema Curto
Rubia de Irema Curto
Dama Carpo León
Clary
Negri Taucho
Canaria
Kira de Irema Curto Nestor de Irema Curto León Puma
Yaisa
Quina de Irema Curto Tomas de Irema Curto
Rubia de Irema Curto
Gara de Irema Curto Tomas de Irema Curto Thor de Irema Curto
Mora de Irema Curto
Rubia de Irema Curto -
-