CH.E. KATU de Mayantigot CH.E. Verdugo Aguayan del Mago Aaron Moholito Leon Enanos Campón de Irema Curtó
Laika deCanchas Ibakken
Canche -
-
Talia Aguayan del Mago Faican Patagón de Canchas Ibakken
Nayra
Marquesa -
-
Ch.E. Uga de Mayantigot CH.E. Urco Coliseum Turco Fragia
Fasnia
Mora Sultan de Canchas Ibakken
Bonita
Diana (Mora) de Mayantigot Toro de Canchas Mahan Azano de Canchas Mahan
Nuga Enanos
Tana Traquer
Mara