ZARINA de Presa Awangarda Ch. Arico de Irema Curto Grey de Irema Curtó Tinguaro Piti
Gara
Gara de Irema Curtó Tomas de Irema Curtó
Rubia II de Irema Curtó
Dama de Irema Curtó Carpo de Irema Curtó León de Irema Curtó
Clary
Negri de Irema Curtó Taucho de Irema Curtó
Canaria de Irema Curtó
Ch. Xuta de Irema Curtó Tigre de Irema Curtó León de Irema Curtó Puma
Yaisa de Irema Curtó
Layca Traqer
Quira
Tibia de Irema Curtó León de Irema Curto Puma
Yaisa de Irema Curtó
Clary Puma
Kika